නවතම

අ.පො.ස. (සා.පෙළ.) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයක් ලෙස හදාරන සිසු සිසුවියන් සඳහා 2022 වසරේ දැවැන්ත තක්සේරු පත්‍රිකා පෙළහර...2022.10.14 දින සිට ඇරඹෙන වගයි...ඔබත් අදම ඔබේ විෂය භාර ගුරු භවතා මගින් තොරතුරු ලබා ගන්න. ඔබට අදාල පරිශීලක ගිණුම් හා මුරපද පාසලෙන් ලබා ගෙන https://edudept.sp.gov.lk/wisdom-cloud/වෙත පිවිස වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වන්න. වැඩිදුර දැනුවත් වීම සඳහා https://youtu.be/VJCP4keisqk වීඩියෝව නරඹන්න|.දකුණු පළාත් ITDLH මධ්‍යස්ථානය මගින් Cerificate Course in Computer Hardware (පරිගණක දෘඩාංග පිළිබද සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව) ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. ඒ සදහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම මේ දිනවල මධ්‍යස්ථානයේදී සිදු කෙරේ. අ.පො.ස.(සා/පෙළ) හෝ අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) විභාගයන්ට පෙනී සිට ඇති සිසුන් මේ සදහා බදවා ගනු ඇත. විමසීම්: 0912250740 (කාර්යාලයීය වේලාව තුල) |අ.පො.ස. (සා.පෙළ.) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයක් ලෙස හදාරන සිසු සිසුවියන් සඳහා 2022 වසරේ දැවැන්ත තක්සේරු පත්‍රිකා පෙළහර...2022.10.14 දින සිට ඇරඹෙන වගයි...ඔබත් අදම ඔබේ විෂය භාර ගුරු භවතා මගින් තොරතුරු ලබා ගන්න. ඔබට අදාල පරිශීලක ගිණුම් හා මුරපද පාසලෙන් ලබා ගෙන https://edudept.sp.gov.lk/wisdom-cloud/වෙත පිවිස වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වන්න. වැඩිදුර දැනුවත් වීම සඳහා https://youtu.be/VJCP4keisqk වීඩියෝව නරඹන්න.|අ.පො.ස.(සා.පෙළ) හා අ.පො.ස.(උ.පෙළ) ICT විෂය හදාරන සිසු දරු දැරියන් සඳහා ULTIMATE ICT (OL) හා ULTIMATE ICT (AL) තක්සේරු පත්‍රිකාවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා Online Education ICT Blog අඩවිය වෙත පහත Digital Planets සබැදියෙන් පිවිසීමට ඔබටත් ආරාධනා. | සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ නැරඹීම සදහා පිවිසෙන්න Department of Education Southern - Youtube චැනලය වෙත

ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයෙන් යුත් ගුණ නැණ සපිරි විශ්වීය විශිෂටයන් දක්ෂිණ දෙශයෙන්

නිසි මග පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා තිරසර සංවර්ධන තුළින් විශ්වීය කුසලතාවයන්ගෙන් සපිරි නිපුණයින් බිහිකිරීම උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය මෙහෙයවීම.


අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ මෙතැනින්

අ.පො.ස (උ/පෙළ) 2022 පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා දීම - 13 ශ්‍රේණිය

අ.පො.ස උසස් පෙළ (2022) 13 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සදහා 2022 අගෝස්තු මස 15 වන සදුදා සිට පැවැත්වේ. මෙතැනින්

6,7,8,9,10 සහ 11 තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2021 කාල සටහන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 6,7,8,9,10 සහ 11 ශ්‍රේණි සදහා පවත්වනු ලබන දෙවන වාර පරීක්ෂණයට අදාල කාල සටහන මෙතැනින්