Revision


අ.පො.ස (සා.පෙළ) සිසුන් ඉලක්ක කර ගත් ඒකක ආශ්‍රිත පෙරහුරු පරීක්ෂණ නිබන්ධනය

(සා.පෙළ නිබන්ධන)

අ.පො.ස (උ.පෙළ) සිසුන් ඉලක්ක කර ගත් ඒකක ආශ්‍රිත පෙරහුරු පරීක්ෂණ නිබන්ධනය

(උ.පෙළ නිබන්ධන)

පෙරහුරු පරීක්ෂණ නිබන්ධනය

6 ශ්‍රේණිය

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය පෙරහුරු පරීක්ෂණ

සංයුක්ත ගණිතය සංයුක්ත ගණිතය උත්තර පත්‍රය

English Language Improvement Activities Topic -Sounds Grade 7, 8 and 9

Sounds Grade 7, 8 and 9

English Language Improvement Activities Topic - - Plural Nouns Grade 7, 8, 9, 10 and 11

Sounds Grade 7, 8 and 9

English Language Improvement Activities Grade 8

Grade 8

English Language Improvement Activities Grade 10

Grade 10

GCE O/L RESULTS IMPROVEMENT PROGRAMME Grammar Grade 11

Grammar Grade 11

GCE O/L RESULTS IMPROVEMENT PROGRAMME WRITING Grade 11

WRITING Grade 11

GCE O/L RESULTS IMPROVEMENT PROGRAMME Vocabulary Grade 11

Vocabulary Grade 11

Writing Activities

Writing

English Literature improvement material

English Literature

English Literature improvement material

English Literature

Apostrophe

English Literature

Grade 7

English Language Improvement Activities

Grade 8

English Literature

English Language Activities from RESC - Matara

Login Login Steps

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 6 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 6 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 7 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 7 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 8 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 8 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 9 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 9 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 11 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 11 ශ්‍රේණිය

6 හා 7 ශ්‍රේණිය

Project - English

6 හා 7 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

8 ශ්‍රේණිය

Project - English

9 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

9 ශ්‍රේණිය

Project - English

8 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

6 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව

10 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

2 ශ්‍රේණිය

ගණිතය

5 ශ්‍රේණිය

මව්බස

සිංහල

සිංහල සිංහල සිංහල සිංහල 5 ශ්‍රේණිය

5 ශ්‍රේණිය

අනාවරණ පරික්ෂණ උත්තර පත්‍ර

4 හා 5 ශ්‍රේණිය

පරිසරය

2 ශ්‍රේණිය

ගණිතය

4 ශ්‍රේණිය

4 ශ්‍රේණිය

5 ශ්‍රේණිය

මව්බස

අ.පො.ස (උ.පෙළ) ව්‍යාපාරා අධ්‍යයනය

1 කොටස II කොටස පිළිතුරු

අ.පො.ස (උ.පෙළ) ව්‍යාපාරා අධ්‍යයනය 13 වසර

වීඩියෝ


නාට්‍ය හා රංගකලාව - 11 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ
පෙරහුරු පරීක්ෂණ

ගණිතය
පෙරහුරු පරීක්ෂණ
10 ශ්‍රේණිය ගණිතය
10 ශ්‍රේණිය ගණිතය
8 සහ 9 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රෙහෙලිකා
5 ශ්‍රේණිය මව් බස
English Language - Grade 6
English Language - Grade 7
English Language - Grade 8
English Language - Grade 9
Maths (Ord. Level) Practicing Paper - Tamil
අ.පො.ස (සා.පෙළ) ප්‍රතිඵල ඉහළ නංවාලීමේ වැඩසටහන
අ.පො.ස (සා.පෙළ) ප්‍රතිඵල ඉහළ නංවාලීමේ වැඩසටහන
10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
11 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය

Department of Education Southern Province SPEDU