Revision


අ.පො.ස (සා.පෙළ) සිසුන් ඉලක්ක කර ගත් ඒකක ආශ්‍රිත පෙරහුරු පරීක්ෂණ නිබන්ධනය

(සා.පෙළ නිබන්ධන)

අ.පො.ස (උ.පෙළ) සිසුන් ඉලක්ක කර ගත් ඒකක ආශ්‍රිත පෙරහුරු පරීක්ෂණ නිබන්ධනය

(උ.පෙළ නිබන්ධන)

පෙරහුරු පරීක්ෂණ නිබන්ධනය

6 ශ්‍රේණිය

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය පෙරහුරු පරීක්ෂණ

සංයුක්ත ගණිතය සංයුක්ත ගණිතය උත්තර පත්‍රය

English Language Improvement Activities Topic -Sounds Grade 7, 8 and 9

Sounds Grade 7, 8 and 9

English Language Improvement Activities Topic - - Plural Nouns Grade 7, 8, 9, 10 and 11

Sounds Grade 7, 8 and 9

English Language Improvement Activities Grade 8

Grade 8

English Language Improvement Activities Grade 10

Grade 10

GCE O/L RESULTS IMPROVEMENT PROGRAMME Grammar Grade 11

Grammar Grade 11

GCE O/L RESULTS IMPROVEMENT PROGRAMME WRITING Grade 11

WRITING Grade 11

GCE O/L RESULTS IMPROVEMENT PROGRAMME Vocabulary Grade 11

Vocabulary Grade 11

Writing Activities

Writing

English Literature improvement material

English Literature

English Literature improvement material

English Literature

Apostrophe

English Literature

Grade 7

English Language Improvement Activities

Grade 8

English Literature

English Language Activities from RESC - Matara

Login Login Steps

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 6 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 6 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 7 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 7 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 8 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 8 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 9 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 9 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ 11 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 11 ශ්‍රේණිය

6 හා 7 ශ්‍රේණිය

Project - English

6 හා 7 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

8 ශ්‍රේණිය

Project - English

9 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

9 ශ්‍රේණිය

Project - English

8 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

6 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව

10 ශ්‍රේණිය

ව්‍යාපෘති

2 ශ්‍රේණිය

ගණිතය

5 ශ්‍රේණිය

මව්බස

සිංහල

සිංහල සිංහල සිංහල සිංහල 5 ශ්‍රේණිය

5 ශ්‍රේණිය

අනාවරණ පරික්ෂණ උත්තර පත්‍ර

4 හා 5 ශ්‍රේණිය

පරිසරය

2 ශ්‍රේණිය

ගණිතය

4 ශ්‍රේණිය

4 ශ්‍රේණිය

5 ශ්‍රේණිය

මව්බස

අ.පො.ස (උ.පෙළ) ව්‍යාපාරා අධ්‍යයනය

1 කොටස II කොටස පිළිතුරු

අ.පො.ස (උ.පෙළ) ව්‍යාපාරා අධ්‍යයනය 13 වසර

වීඩියෝ


නාට්‍ය හා රංගකලාව - 11 ශ්‍රේණිය

පෙරහුරු පරීක්ෂණ
පෙරහුරු පරීක්ෂණ

Department of Education Southern Province SPEDU