z08 /

දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට අයත් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07001 පිටබැද්දර ම.වි.- (1AB) පිටබැද්දර 0412281351 1033 130 570 593 1163
2 07002 කදුරුවාන ක.වි.- (Type 2) කදුරුවාන, පිටබැද්දර 0718004176 240 123 117 240
3 07004 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි.- (1 C) දෙහිගස්පේ, පිටබැද්දර 0718455862 745 511 117 671 702 1373
4 07005 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි.- (Type 3) දෙහිගස්පේ, පිටබැද්දර 0776149772 80 47 33 80
5 07006 දියදාව ක.වි.- (Type 2) දියදාව, සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර, පිටබැද්දර 0775595785 47 26 21 47
6 07007 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි.- (1 C) සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර, පිටබැද්දර 0718081470 215 211 26 222 230 452
7 07008 එලමල්දෙණිය ක.වි.- (Type 3) එලමල්දෙණිය, පිටබැද්දර 0718796036 23 12 11 23
8 07009 හත්තොටුව ක.වි.- (Type 2) හැව්ඕවිට, පිටබැද්දර 0714734368 67 42 57 52 109
9 07010 සියඹලාගොඩ බටහිර ක.වි.- (Type 3) සියඹලාගොඩ බටහිර, පිටබැද්දර 0718301552 23 11 12 23
10 07012 දෑරංගල සුමන ක.වි.- (Type 2) කිරිවැල්කැලේ,පිටබැද්දර 0712679600 42 25 17 42
11 07013 දෑරංගල ම.වි.- (1 C) 3 පියවර, කිරිවැල්කැලේ, පිටබැද්දර 0413005339 302 299 41 306 336 642
12 07014 තලපෙකුඹුර ක.වි.- (Type 3) අලපලාදෙනිය 0717924246 64 40 24 64
13 07015 කුඩගල‍හේන ක.වි.- (Type 3) ගොරකවෙල, පිටබැද්දර 0718210021 160 79 81 160
14 07016 දෑරංගල ක.වි.- (Type 3) 1 පියවර, දෑරංගල, පිටබැද්දර 0715725064 204 108 96 204
15 07017 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) දෙනියාය පාර, මොරවක 0412282217 1487 287 875 899 1774
16 07018 මොරවක ක.වි.- (Type 3) මිල්ල ඇල, මොරවක 0412282607 944 466 478 944
17 07019 පෝරුපිටිය ක.වි.- (Type 3) වරල්ල 0774388338 153 77 76 153
18 07020 අලපලාදෙණිය ම.වි.- (1AB) අලපලාදෙනිය 0713224598 502 114 288 328 616
19 07021 ඊදඬුකිත ක.වි.- (Type 3) ඊදඩුකිත, අලපලාදෙනිය 0712294791 230 116 114 230
20 07022 කළුබෝවිටියන ම.වි.- (1 C) කළුබෝවිටියන 0718177750 394 483 57 470 464 934
21 07023 බානගල සීලරතන ක.වි.- (Type 3) බානගල, ඕපාත 0710455375 121 77 44 121
22 07024 දංගල ක.වි.- (Type 3) දංගල, අලපලාදෙනිය 0778541180 149 80 69 149
23 07025 රඹුකන කොඩිකාරගොඩ ක.වි.- (Type 3) කොඩිකාරගොඩ, මොරවක 0724665684 174 86 88 174
24 07026 කොස්නිල්ගොඩ ක.වි.- (Type 2) කොස්නිල්ගොඩ, මොරවක 0713800616 163 76 87 163
25 07027 මොරවක බෞද්ධ ම.වි.- (1 C) වැලිව,මොරවක 0712636761 202 234 32 237 231 468
26 07028 පරගල ක.වි.- (Type 2) පරගල, මොරවක 0717427548 59 75 74 60 134
27 07029 කොට‍පොල ම.වි- (ජාතික පාසල)- (1 C) කොට‍පොල 0412271309 735 797 139 864 807 1671
28 07030 මුගුණමුල්ල ක.වි.- (Type 2) කොට‍පොල 0770804539 33 12 21 24 45
29 07031 ගොඩකුඹුර ක.වි.- (Type 2) කොට‍පොල 0718022661 38 47 46 39 85
30 07032 ඉලුක්පිටිය ක.වි.- (Type 2) කොට‍පොල 0714469730 71 50 68 53 121
31 07033 එම්.ඩී.යාපා ම.වි.- (1 C) දෙනියාය පාර, වරල්ල 0412271030 240 297 42 278 301 579
32 07034 යටිහොරගල ක.වි.- (Type 3) වරල්ල 0711368006 58 26 32 58
33 07035 උඩහොරගල ක.වි.- (Type 2) උඩහොරගල, වරල්ල 0779450657 71 38 33 71
34 07036 ඕලකුඹුර ක.වි.- (Type 3) ඕලකුඹුර, දෙනියාය 0728006847 20 14 6 20
35 07037 පහළ බටාදුර ක.වි.- (Type 3) බටාදුර, දෙනියාය 0719590663 9 8 1 9
36 07038 තලපලකන්ද ක.වි.- (Type 2) තලපලකන්ද, දෙනියාය 0724178173 44 45 37 52 89
37 07039 කිරිලිපන ක.වි.- (Type 2) මොරගල, කිරිලිපන 0718177756 264 239 258 245 503
38 07040 මොලොග්ගමුව ක.වි.- (Type 2) මොරගල, කිරිලිපන 0718305181 94 98 91 101 192
39 07041 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) ඌරුබොක්ක 0412272357 856 1037 233 1029 1097 2126
40 07042 මැකිලියතැන්න ක.වි.- (Type 2) ඌරුබොක්ක 0710550916 65 63 59 69 128
41 07043 කීරිපිටිය ක.වි.- (Type 2) කීරිපිටිය, ඌරුබොක්ක 0714040313 59 52 62 49 111
42 07044 දම්පහල ක.වි.- (Type 2) දම්පහල 0717899132 142 167 144 165 309
43 07045 හුලංකන්ද ක.වි.- (Type 2) හුලංකන්ද, දම්පහල 0719164848 105 103 101 107 208
44 07046 ගින්නලිය ම.වි.- (1 C) ගින්නලිය, ඌරුබොක්ක 0717977599 237 229 39 234 271 505
45 07047 අලකොලදෙණිය ක.වි.- (Type 3) අලකොලදෙනිය, ඌරුබොක්ක 0718410395 65 35 30 65
46 07048 පුහුල්හේනකන්ද ක.වි.- (Type 2) බෙරලපනාතර 0712999875 27 11 16 27
47 07049 පට්ටිගල ක.වි.- (Type 2) පට්ටිගල, බෙරලපනාතර 0721643094 288 188 231 245 476
48 07050 කැටවල ක.වි.- (Type 2) කැටවලගම, බෙරලපනාතර 0712296867 90 85 83 92 175
49 07051 බෙරලපනාතර ම.වි.- (1 C) බෙරලපනාතර 0716022272 757 124 445 436 881
50 07052 කෝංගහදෙණිය ක.වි.- (Type 3) පොත්දෙනිය 0767370970 42 18 24 42
51 07053 විලයාල ක. විද්‍යාලය- (Type 2) විලයාය, දම්පහල 0776793371 101 102 101 102 203
52 07054 බෙංගමුව ම.වි.- (1 C) බෙංගමුව 0778322462 350 60 207 203 410
53 07055 දෙනියාය ම.ම.වි- (ජාතික පාසල)- (1AB) දෙනියාය 0412273207 1031 1510 339 1374 1506 2880
54 07057 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි.- (1 C) මහ වීදිය, දෙනියාය 0412273587 420 470 76 461 505 966
55 07058 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි.- (1 C) දෙනියාය 0412273183 639 616 82 641 696 1337
56 07059 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි.- (1 C) හැන්ෆර්ඩ්, දෙනියාය 0774199581 35 344 15 190 204 394
57 07060 කිරිවැල්දොල ක.වි.- (Type 2) කිරිවැල්දොල, දෙනියාය 0714637742 86 46 70 62 132
58 07061 කිරිවලගම ක.වි.- (Type 3) මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය 0714501172 1 1 0 1
59 07062 කන්දිල්පාන ක.වි.- (Type 2) බටයාය, දෙනියාය 0718097280 89 50 65 74 139
60 07063 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි- (1 C) බෙවර්ලිගම, දෙනියාය 0724129210 249 203 28 223 257 480
61 07064 මෙදේරිපිටිය ක.වි.- (Type 2) මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය 0415633470 80 95 96 79 175
62 07065 පල්ලෙගම ම.වි.- (1 C) පල්ලෙගම, කොළවෙනිගම 0412273422 586 129 343 372 715
63 07066 කොළවෙනිගම ම.වි.- (Type 2) කොළවෙනිගම, දෙනියාය 0718081942 166 177 170 173 343
64 07067 විහාරහේන ක.වි.- (Type 2) විහාරහේන, දෙනියාය 0772886758 70 74 76 68 144
65 07068 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය- (Type 2) විහාරහේන, දෙනියාය 0718117081 158 212 191 179 370
66 07069 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි.- (Type 2) දෙනියාය 0718145281 276 82 172 186 358
67 07248 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි.- (1 C) ගොමිල, මාවරල 0773425097 407 36 208 235 443
68 07249 ඇහැලකන්ද ම.වි.- (1 C) ගොමිල, මාවරල 0779427470 92 14 52 54 106
69 07250 ගොමිල ක.වි.- (Type 3) ගොමිල, මාවරල 0776612542 410 224 186 410
70 07251 පුවක්ගහහේන ක.වි.- (Type 2) ගොමිල, මාවරල 0718359122 55 44 49 50 99
71 07252 රොටුඹ විජයබා ම.වි.- (1 C) රොටුඹ, මාතර 0413418843 307 6 152 161 313
72 07253 දෙන්කන්දලිය ක.වි.- (Type 2) රොටුඹ, මාතර 0768056551 50 28 22 50
73 07254 පනාකඩුව ක.වි.- (Type 2) පනාකඩුව, රොටුඹ 0415687474 163 103 128 138 266
74 07255 පස්ගොඩ ම.වි.- (1 C) පස්ගොඩ, මාතර 0716483558 351 257 17 308 317 625
75 07399 බෙරලපනාතර ප්‍රා.වි.- (Type 3) බෙරලපනාතර 0771384582 774 396 378 774
76 07402 බෙංගමුව ප්‍රා.වි.- (Type 3) බෙංගමුව 0778574359 307 146 161 307
77 07404 සිද්ධාර්ථ ප්‍රාථමික වි. - (Type 3) පල්ලෙගම, කොළවෙනිගම 0412273944 573 280 293 573
78 07407 කීර්ති ශ්‍රී ප්‍රා.වි.- (Type 3) රොටුඹ, මාතර 0767978183 273 142 131 273