அபௌட் உச

மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்

11 வலயக் காரியாலயங்களும் 39 கோட்டக் கல்விக் காரியலயங்களும் கொண்ட பரிபாலன கட்டமைப்புடன் கூடிய தென் மாகாணத்தின் 66 தேசிய பாடசாலைகளதும் 1048 மாகாணப் பாடசாலைகளையும் ​கொண்டது.

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය

 1. සියලු පාසල් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

 2. සියලු පාසල් අධීක්ෂණය සහ කළමණාකරණය කිරීම.

 3. අධ්‍යාපන සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම.

 4. අධ්‍යාපන නිළධාරීන් , විදුහල්පතිවරුන් , ගුරු උපදේශකවරුන් සහ ගුරුවරුන්ගේ කාර්ය සාධනය ඇගයීම.

 5. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සහ රේඛීය අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ අනුමැතිය ඇතිව, සේවාස්ථ පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

 6. විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද සහ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රාදේශීය විභාග පැවැත්වීම.

 7. නොවිදිමත් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 8. ප්‍රාථමික පාසල් විෂය මාලාවේ සහ ද්විතීයික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවේ තෝරාගත් විෂයවල ප්‍රාදේශියව වෙනස්කම් ඇති කිරීම සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

 9. ඉගැන්වීමේ ආධාරක, දෘෂ්‍යාධාර සහ ශ්‍රවනාධාර උපකරණ සහ ලීබඩු සපයා ගැනීම සහ බෙදා හැරීම.

 10. පාසල් ගොඩනැගිලි, පුස්තකාල, ක්‍රීඩා භූමි හා අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා ඒවා නඩත්තු කිරීම.

 11. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සඳහන් කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම අනුව පාසල් පුස්තකාල සංවිධානය කිරීම සහ බෙදා හැරීම.

 12. ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලය විසින් කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම අනුව පාසල් පුස්තකාල සංවිධානය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම.

பணிக்குழு

ජේ.ඩී.එන්.තිලකසිරි මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I
ද.ප.අ.අ. - -
Email: nimalthilakasiridissanayake@gmail.com

එස්. ඩබ්.සෙනවිරත්න මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I
අති.ප.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email:

කේ.ඒ.සුසිල් ප්‍රේමනාත් මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I
අති.ප.අ.අ - පාලන අංශය
Email: frontoffice.sped@gmail.com

ඒ.එම්.එෆ්.මදනියා මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: amfmadaniya58@gmail.com

එම්.ජී.එස්. පණ්ඩිතරත්න මෙනෙවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
ස.අ.අ. - පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
Email: sskmgp@yahoo.com

සුමිත් පරාක්‍රමවංශ මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සැලසුම් අංශය
Email: sumichamp@hotmail.com

ඩබ්ලිව්.ටී.කිත්සිරි මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - විනය අංශය
Email: kithsiridde@gmail.com

ඒ.කළෙහෙවත්ත මෙනවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: anuru.kwa@gmail.com

ජී.ද. එස්.කාරියවසම් මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: gothamadesilvakariyawasam@gmail.com

පී.ආර්.පාඩිකෝරාල මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: pushpanirenuka@gmail.com

ටි.ඩි.ආරියරත්න මෙනෙවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: theja_ariyarathna@yahoo.com

එච්.වි.ටි.සේනාධීර මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: senadeera.vt@gmail.com

ඒ.එම්.අයි.එස්.ආර්.බී.අබේරත්න මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - ජාතික පාසල්
Email: amisrbabeyratne@gmail.com

ඒ.සී.බමුණුසිංහ මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: acbamunusingha@gmail.com

කේ.ඒ.ජේ.ආශනී මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සැලසුම් අංශය
Email: ashanikaj@gmail.com

ජේ.කේ.පී.දිල්රුක්‍ෂිකා මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: jkpdilrukshika@yahoo.com

ආර්.එම්.කේ.දුමින්ද මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: rmkduminda@gmail.com

යූ.ආර්.පී.ගමගේ මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: gprasanjalie@gmail.com

ආර්.එම්.එස්.යූ.කේ. රත්නායක මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - නොවිධිමත් ඒකකය
Email: rmsukrathnayaka25@gmail.com

එල්.එන්.ඒ.අයි.ජයවර්ධන මිය (අනුයුක්ත)

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - ජාතික පාසල්
Email: jishanthi@yahoo.com

ජී.එච්.ජී චමිල් මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සැලසුම් අංශය
Email: chamil.7788@gmail.com

කේ.එම්.ප්‍රභානි මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සැලසුම් අංශය
Email: kprabhani@yahoo.com

ඒ.ජී.ඩී.අයි.එස්.ජයසේකර මිය (අනුයුක්ත)

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email:

යු.කේ.ටී.මනෝජ් පද්මලාල් මයා

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ක.අ.අ - ගුරු ආයතන
Email:

කේ.එන්.අශෝකා මිය (අනුයුක්ත - ස්ථිර සේවා ස්ථානය ගා/රිපන් බා. වි.)

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - -
Email:

நோக்க

அறிவை அடிப்படையாக் கொண்ட தரமான சமுதாயத்திற்கான கல்வி அமைப்பை வலுவூட்டும் இலங்கையின் சிறந்த மாகாண மாகாண கல்வித் திணைக்களமாக ஆகுதல்.

நோக்கக் கூற்று

அறிவை அடிப்படையாக் கொண்ட தரமான சமுதாயத்திற்கான கல்வி அமைப்புக்காக முறையான வழிகாட்டல், வலுவூட்டுதல் மற்றும் தொடர்ச்சியான தரவிருத்தி மூலம் சிறப்புநிலையின் பால் வழிநடாத்துதல்.

தென் மாகாண கல்வி திணைக்களம்