அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்s01 மாகாண சபை காவலாளிகளுக்கு மேலதிக நேரகொடுப்பணவு வழங்கல் தொடர்பான சு.ஆ.இல. 29/2017 அனுமதிக்கப்பட்டு ஒரு வருடம் கழிந்த நிலையில் மேலதி நேரக்கொடுப்பணவு வழங்கப்படாதிருப்பது ஏன்? அவர்கள் மத்தியில் இதுதொடர்பான நம்பிக்கை அற்றுப் போயுள்ளது. பதில்
02 ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு உரித்தான இலவச புகையிரத ஆணைச்சீட்டுக்களின் தொகை எத்தனை? பதில்
03 லீவு விண்ணப்பம் ஒன்று, லீவு அனுமதிக்கும் அதிகாரியின் காரியாலயத்திற்கு எத்தனை நாட்களுக்கு முன் வழங்கப்படல் வேண்டும்? பதில்
04 பெற்றோர் இருவரும் அரச ஊழியர்களாக உள்ளபோது நோயாளியான பிள்ளையை பராமரிப்பதற்கு அவர்கள் இருவக்கும் லீவு பெற மிடியுமா? பதில்
05 அரச ஊழியர் ஒருவருக்கு கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக அல்லது தெழிலுக்காக வெளிநாடு சென்றிறுக்கும் போது பிரசவத்திற்காக லீவு அனுமதிக்க முடியுமா? பதில்
06 சட்டப்படி தத்தெடுப்பதற்காக பெற்றுக் கொள்ளும் ஒரு பிள்ளையை பராமரிப்பதற்காக கடமை லீவு பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா? பதில்
07 தரத்திற்குரிய வகுப்பொன்றை அதிகரித்துக்கொள்வதற்காக கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் எவை? பதில்