අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
1 AB වර්ගය
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි.17817196.07516894.38378.951
2ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය18818698.94217492.55577.662
3කිරම ධම්මානන්ද ම.වි.474710014697.87164.67
4 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි.676597.0136495.52268.064
5පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය868396.5148093.02466.745
6අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය20218792.57818189.6768.363
7බෙලිඅත්ත ම.ම.වි.656193.8566092.31662.059
8රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි.817592.5977288.89959.2912
9ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 19117491.1916083.771165.836
10‍මොදරවාන ම.වි.464189.13144189.13860.5510
11මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි.19717689.341216483.251259.4111
12යටියන ම.වි.12711388.981510885.041057.2215
13කොටුව ජනාධිපති වි.14813087.841611678.381763.78
14පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 26523889.811121179.621658.8713
15පාලටුව ගුණරතන ම.වි.13011689.231310883.081354.8216
16පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි.17915184.362013474.861857.4914
17අතුරලිය ම.වි.483981.25253981.251453.8518
18රෝහණ විදුහල 514690.2103670.592450.3427
19අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි.665684.85174974.241951.4821
20පෝද්දිවල ම.වි.1169884.48198371.552253.419
21හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි)2521842120801543.6158
22පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි.16413481.712411469.512653.9517
23තලාව ම.වි.514282.35223772.552048.9632
24ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.)12810582.03238767.972950.8324
25අමුගොඩ ම.වි.655584.62184366.153349.8328
26මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි.1209780.832784702549.3229
27රෝහණ ම.වි.1148978.07377767.543151.4322
28‍වරාපිටිය ම.වි.453577.78383168.892749.1331
29මිද්දෙණිය ම.වි.1058480297167.623048.0937
30උනවටුන ම.වි.705375.71435071.432348.0138
31බෝලාන ම.වි.1108678.18367265.453851.1323
32පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි.191578.95331368.422847.3843
33උඩයාල ම.වි.403075452972.52146.9946
34තල්පාවිල ම.ම.වි.12510180.8288265.63647.7240
35ගිංතොට ම.වි.17413275.864211767.243248.9233
36ඉල්මා ම.වි.392974.36462564.14052.9320
37මාකඳුර ම.ම.වි.1088679.63316762.044449.1530
38විහාරගල ම.වි.765977.63395065.793446.0351
39තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි.1209478.33357663.334347.6242
40උඩුගම ම.වි.1239778.86347359.354750.7825
41පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි.584577.59403865.523745.2854
42කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි.15912176.14110264.153947.6541
43කෝංගල ම.ම.වි.745472.97484560.814650.4926
44ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි20114371.145312863.684248.8535
45අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි.1159179.13326758.264945.5752
46ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 17412672.415011163.794146.1250
47අලපලාදෙණිය ම.වි.644570.31554265.633546.3848
48යටගල ම.වි.26019675.384416061.544545.0755
49දබරැල්ල ම.වි.604473.33473558.334846.9747
50ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි916571.43525358.245048.9134
51දොරපෙ ම.වි.594779.66302949.156648.1536
52මිරිස්වත්ත ම.වි.1147969.3616657.895147.8939
53 නිහිළුව ම.වි493469.39602857.145347.0344
54ගෝනගල ම.වි.1178471.79516454.75747.0245
55තලල්ල දකුණ ම.වි.402972.5492357.55241.6463
56කහදූව ම.වි.695681.16263347.836941.4664
57කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි.1288868.75627155.475546.1949
58දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි.19713769.545911055.845444.4856
59ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි.634571.43523453.975843.2960
60සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 624470.97543454.845641.2965
61රන්න ම.වි.17212069.77579253.495943.559
62වැටිය ධර්මපාල ම.වි.1227964.75706553.286144.1657
63මාරඹ ම.වි.573866.67673357.895136.8675
64වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 674567.16663552.246340.8167
65පිටබැද්දර ම.වි.15210669.74587348.036842.3962
66මාගම ම.වි.583865.52693153.456041.0266
67ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 372670.27561643.247945.453
68සුධර්මා ම.වි.644265.636832506542.7261
69පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි.1027068.636351506538.1773
70හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.745067.57653445.957539.5870
71කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි.906167.78644145.567639.6869
72මාගෙදර ම.වි.1046259.62765552.886240.3668
73කඹුරුගමුව ම.වි.1016362.38735251.496437.7274
74රිටිගහයාය ම.වි.442863.64722147.737136.2976
75බටපොල ම.ම.වි. 1639960.74757747.247338.4671
76ඕපාත ම.වි.844958.33794047.627238.4172
77මලිදුව ම.වි.291758.62781448.286734.9882
78මිරිස්ස ම.ම.වි.472961.7742144.687735.4580
79දෙනිපිටිය ම.වි.673958.21803247.767035.0781
80නියාගම විජිත ම.වි.341955.888217506533.7583
81මාදම්පා ම.ම.වි. 1076358.88774542.068035.6679
82තිස්සමහාරාම ම.වි.874652.87844147.137436.178
83මහානාම ම.වි.713853.52833143.667836.1177
84නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි.824656.1813441.468132.7685
85කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි.805163.757124308333.1584
86මඩකුඹුර ම.වි.1275240.94854031.58226.7486
87ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි.461839.1386817.398423.3187
එකතුව 8721 6664 76.41   5640 64.67   49.58