අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ජාතික පාසල්
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල8989100189100194.11
2තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි.2682681001268100186.692
3ගොඩපිටිය ම.ම.වි.2082081001208100180.888
4සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය31931297.81230695.92285.763
5සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය40839997.79338995.34385.594
6සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය32231196.58630394.1482.216
7ධර්මාශෝක විද්‍යාලය45343796.47842493.6682.565
8සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 40439196.78538094.06581.427
9වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල43742296.57740893.36776.8210
10ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය22321696.86420692.38876.3311
11රාහුල විද්‍යාලය40838995.341037391.421178.579
12රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය26024895.38923891.541073.1313
13රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය20219094.061518591.58972.3716
14දෙබරවැව ම.ම.වි.38236495.291134590.311372.0717
15සිරිධම්ම විද්‍යාලය25123593.631722087.651774.5112
16නාරන්දෙණිය ම.ම.වි.23922794.981321790.791269.1820
17තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල22621293.811620088.51569.8118
18රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය35532491.272030886.761972.8814
19මහින්ද විද්‍යාලය29226590.752225587.331872.5815
20වලස්මුල්ල ජාතික පාසල40938092.911836188.261666.3721
21ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල363494.44143288.891459.7530
22සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය31528590.482326283.172269.2819
23මහානාග ජාතික පාසල16715492.221914486.232064.3623
24මින්හාත් ජාතික පාසල403895123177.53362.1527
25විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය17915687.152514782.122464.9522
26විජිත ම.ම.වි.22320391.032118582.962359.9929
27මාතර ම.ම.වි.35731788.82428980.952663.5925
28දෙනියාය ම.ම.වි22519486.222818180.442762.5826
29සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය28223784.043622579.792963.6924
30දේවානන්ද විද්‍යාලය30525884.593424780.982561.7328
31සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය20217586.632715777.723258.932
32කටුවන ජාතික පාසල17314885.553013578.033059.1231
33තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල1139886.73269584.072151.5647
34මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි.15112884.773312180.132856.7737
35බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 26022285.383119775.773658.3733
36ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල18916285.712913973.543858.2834
37කරන්දෙණිය ම.ම.වි.43335581.994033477.143458.1435
38හුංගම විජයබා ජාතික පාසල25921181.474119274.133757.136
39නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල17614381.254213777.843153.4144
40ආනන්ද ම.ම.වි.40834083.333829472.064156.2238
41ථේරපුත්ත ජාතික පාසල25321484.583518673.523953.1845
42සුරියවැව ජාතික පාසල22419084.823215770.094356.2139
43තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල16914082.843912372.784054.1142
44මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල240192804518275.833553.7543
45දෙයියන්දර ජාතික පාසල25219778.174717669.844454.7540
46සුචී ජාතික පාසල1018180.2447170.34251.5348
47ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය24920080.324316666.674854.5941
48ඌරුබොක්ක ම.ම.වි.16312878.534611369.334551.4549
49අර්ෆා ම.ම.වි.1189177.12487966.954751.2750
50ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය17612973.35412168.754650.0552
51සහිරා ජාතික පාසල625283.87373454.845852.9146
52මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය15311373.86539562.095150.6251
53නෙළුව ජාතික පාසල22517376.8949135605449.4853
54රේවත ජාතික පාසල19314173.065512464.255048.6955
55ගාමිණී ම.ම.වි.15511876.135093605449.0954
56කතළුව ම.ම වි.735473.97524865.754945.0258
57මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය523975513261.545347.157
58වඳුරඹ ම.ම.වි.19213670.835811961.985247.9356
59ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල1077671.03576257.945643.7460
60දේවපතිරාජ ජාතික පාසල25318171.545614256.135742.6261
61තිහගොඩ ජාතික පාසල1066965.09616359.435542.3462
62කොට‍පොල ම.වි1006868605252614459
63සහිරා ජාතික විද්‍යාලය664060.61623654.555938.6864
64සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය195117606310352.826040.2163
65දෙවිනුවර ම.ම.වි.352468.575914406238.5765
එකතුව 14560 12708 87.28   11753 80.72   64.7